"A lakosság körében már elvárás az elért, magas szintű közbiztonság"

A Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség Közgyűlése

 

 

A megye állami és rendészeti vezetőinek figyelme, együttműködő támogatása mellett, minden különösebb hírverés nélkül, csendben, szakmailag felkészülten, elkötelezetten végezzük el azt a munkát, amit önként vállaltunk - mondta Csaplár Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, a szervezet beszámoló, értékelő közgyűlésén.

Az eseményre a gyirmóti Aranyhal étteremben került sor március 9-én, melyen a megye állami, önkormányzati, rendészeti és partner szervezetei az első számú vezetőkkel képviseltették magukat, ezzel is kifejezve a megyei polgárőrök munkájának fontosságát, megbecsülését. A rendőrség részéről a megyei rendőrfőkapitány mellett a városok rendőrkapitányságának vezetői is helyet foglaltak a polgárőrök között.

Csaplár Zoltán beszámolójában áttekintést adott a 2017-es év feladatairól, azok teljesítéséről, a partner szervezetekkel, szervekkel történő folyamatos együttműködésről, az eredményekről. Néhány számadattal is jelezte a fejlődést. 2017-ben 358220 volt a teljesített órák száma, ez mintegy 27 %-os növekedés az előző évhez képest. A rendőrséggel közös szolgálatok óraszáma 31989 volt, mely több mint 33 %-os növekedés 2016-hoz viszonyítva. Az előadó kiemelte, hogy jó munkát csak megfelelő készültség mellett lehet végezni, ezt a célt szolgálja az oktatási bizottság, melyben nyugdíjas rendőr, katasztrófavédelmi szakember és katonatiszt tevékenykedik. Csaplár Zoltán azt is fontosnak tartotta megemlíteni, hogy az önkormányzati támogatások is segítik a polgárőrök munkáját, ez egyben a munka elismerését is jelenti. Elmondta, hogy az utánpótlás biztosítása érdekében fokozott hangsúlyt kapott az ifjú polgárőr tevékenység koordinálása, a fiatalok felkészítése. Már 70 ifjú polgárőr van a megyében. Ezt követően az elmúlt év programjaiból kiemelte az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál rendjének biztosítása terén a rendőrséggel közösen végzett munkát, a VOLT fesztivállal kapcsolatos feladatok végrehajtását, a Kunszigeten rendezett szakmai és képzési programokat, a győri plázában rendezett személy- és vagyonvédelmi kiállítást és dr. Túrós András látogatását, ahol a megye vezetőivel személyesen találkozva, mint a Kormány stratégiai partner szervezetének elnöke értékelte, elemezte az országos polgárőr tevékenységet. Csaplár Zoltán megemlékezett még a Megyei Polgárőr Szövetség kezdeményezésére és koordinálásával Ménfőcsanakon felállított Szent László szoborról, mely az arra elhaladó polgárőrök számára erőt, kitartást, hitet ad a további munkához.

A beszámoló után Németh Csaba a Megyei Polgárőr Szövetség titkára ismertette a pénzügyi beszámolót, a közhasznúsági mellékletet és a 2018. évi pénzügyi tervet. A beszámolóból kitűnt, hogy - az Országos Polgárőr Szövetség közvetítésével - a Kormány jelentős összeggel támogatja a megyei munkát.

Következő témaként a Felügyelő Bizottság jelentését hallgatták meg a megyei polgárőr egyesületek vezetői és a meghívottak. Pákozdi István, az FB elnöke ismertette, hogy 2016-ban három egyesületet ellenőriztek és megállapították, hogy azok törvényesen, az alapszabály rendelkezései szerint működnek. A segítő szándékú, OPSZ szempontok szerinti ellenőrzést ez évben az egyesületek 10 %-ánál tervezik elvégezni.

Hozzászólóként Csizmadia Gábor megyei rendőrfőkapitány, illusztrálva a rendőrség és polgárőrség közös munkájának eredményét elmondta, hogy megyénkben közel 60 %-kal csökkent a bűncselekmények és 10 %-kal csökkent a balesetek száma. Köszönetét fejezte ki a polgárőrök áldozatos munkájáért.

Németh József az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója hozzászólásában méltatta az együttműködés eredményeit, Horváth Róbert az OPSZ alelnöke pedig átadta dr. Túrós András, OPSZ elnök üdvözlő és köszönő gondolatait.

Szót kért Széles Sándor kormánymegbízott is, aki a pénzügyi beszámolóhoz kapcsolódva elmondta, hogy milyen óriási fejlődés van a támogatások terén. Kiemelte, hogy a lakosság körében már elvárás az elért, magas szintű közbiztonság. Ennek megőrzésére, a megbecsülés megtartására javaslatot is tett, analízist kell elvégezni, mik a kiemelkedő színvonalon teljesítő megyei polgárőrség sikereinek titkai és hol vannak még tartalékok. Befejezésül a következő jókívánsággal zárta hozzászólását: „Jó kedvvel, elszántsággal, jó egészséggel a közrend, közbiztonság védelméért!”

A hozzászólások után a küldöttek - teljesítve a formai követelményeket - egyhangúlag megszavazták a beszámolókat és a pénzügyi tervet.

A jó munka természetesen elismerést érdemel. Így történt ez most is. A sok jó teljesítményből is kiemelkedők közül 8 fő „Kiváló polgárőr” emlékplakett elismerésben részesült, hárman „Kiváló IFJÚ polgárőr” emlékplakettet és ifjú polgárőrség feliratú jól láthatósági mellényt, pólót, baseball sapkát  vehettek át.

Polgárőr érdemkereszt „ezüst” fokozata kitüntetésben Fejes Sándor, a Rábaköz Polgárőr Egyesület alapító tagja és Gyurasits Csaba, a Lövői Polgárőr Egyesület tagja, Polgárőr érdemkereszt „arany” fokozata kitüntetésben Mitróné Molnár Edit, a Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület tagja részesült.

Nemes Gyula c. r. alezredes, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Határrendészeti Osztályának kiemelt főelőadója a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetséget segítő eredményes együttműködése elismeréséül emlékplakettet vehetett át.

Németh József, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetséggel hosszútávon együttműködő eredményes munkája elismeréséül „Szent László” plakettet kapott.

Polgárőr munkájuk elismeréseként az alábbi személyek a „Kíváló polgárőr” emlékplakett elismerésben részesülnek:
 

-Ország Józsefné, a Nagyszentjánosi Polgárőr Egyesület alapító tagja

-Visy László, a Rábapordányi Polgárőr Egyesület elnöke

-Csizmazia Imre, a Gyömörei Polgárőr Egyesület tagja

-Horváth Frigyes, a Győrszemerei Polgárőr Egyesület elnökhelyettese,

-Bögi Attila, a pannonhalmi Szent Márton Polgárőr Egyesület tagja,

-Balics Kamill, a Lövői Polgárőr Egyesület tagja,

-Varga Ádám, a Levéli Polgárőr Egyesület tagja, és

-Mázi Ferenc, a Szent László Polgárőr Egyesület tagja

 

Polgárőr munkájuk elismeréseként az alábbi személyek a „Kiváló IFJÚ polgárőr” emlékplakettben elismerésben, és ifjú polgárőrség feliratú jólláthatósági mellény, póló, baseball sapka  formaruházatban részesülnek:

 

-Márton Alex Máté – Kónyi Polgárőr Egyesület tagja

-Végh Balázs József – Győrasszonyfai Polgárőr Egyesület tagja,

-Miletics Ádám – a Nagybajcsi „Pajzs” Polgárőr Egyesület tagja

 

Polgárőr érdemkereszt „ezüst” fokozatában részesül:

-Fejes Sándor – A Rábaköz Polgárőr Egyesület alapító tagja

-Gyurasits Csaba – Lövői Polgárőr Egyesület tagja

 

Polgárőr érdemkereszt „arany” fokozata kitüntetésbe részesül.

-Mitróné Molnár Edit – Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület tagja

 

 

 

Horváth Attila a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség sajtófelelőse

 

 

 

 
 
 

 


Egy szabadnap az önkéntes munkában

Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőrnap Csornán

 

Újszerű kezdeményezés következtében, legalább 4 az 1-ben program valósult meg 2017. szeptember 9-én Csornán. Miért írom, hogy 4 az 1-ben, mert e napon volt a 2017-es Városnap, a X. Gasztrocsata, a Csornai Önkéntes Tűzoltók Napja és a Megyei Polgárőrnap.

Dr. Bónainé dr. Németh Katalin, Csorna város polgármestere - Csaplár Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség elnökének, egyszersmind az Országos Polgárőr Szövetség önkormányzati elnökhelyettesének megkeresésére – a Csornai Városnap keretében örömmel adott helyet az idei Megyei Polgárőrnapnak.

Csorna város polgármestere Művelődési Központban nyitotta meg a polgárőrök ezen, némi visszatekintésre, kitüntetések, elismerések átadására, ismerkedésre, szórakozásra alkalmat adó, hagyományos eseményét. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Konrád László a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal megbízott igazgatója, Németh Zoltán a megyei közgyűlés elnöke Csizmadia Gábor rendőr dandártábornok, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője és Beke Zoltán tűzoltó alezredes, Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei polgári védelmi főfelügyelője.

Madarász Kristóf tanuló szavalata után Csaplár Zoltán megyei elnök mondott értékelő, köszöntő szavakat. „Mi, akik szabadidőnk feláldozásával fontos rendészeti munkát végzünk, eljutottunk olyan szintre, amivel a hivatásos állományt hatékonyan tudjuk segíteni” – mondta, majd azzal folytatta, hogy ezt a munkát szorgalmasan, felkészülten végezzük a bűnmegelőzés, közrend, közbiztonság terén, a nagy rendezvények biztosításánál. Csaplár Zoltán ezt követően rövid visszatekintést adott az év eseményeiről, külön kiemelve a téti benzinkútrablási kísérlet során tanúsított polgárőri helytállást és az Európai Ifjúsági Olimpia Fesztivál sikeres biztosítását, melyben 395 megyei polgárőr teljesített szolgálatot. A jövő alapozása terén elnök úr fontosnak ítélte a fiatalokkal történő foglalkozást, a nekik szervezett programokat. Ezek közül nagyon sikeres volt a soproni „Szórakozz biztonságosan” program, a gönyűi fiatalok hagyományos táborozása és kirándulása, de másutt (Gyömöre, Koroncó, Nyúl) is voltak hasonló, fiataloknak szóló rendezvények. Az országos szintű események közül megemlítette a polgárőrség motoros tagozatának megalakulását. Kitért a Belügyminiszter által elrendelt átfogó ellenőrzés megyei tapasztalataira, mely szerint: „Megyénk számviteli rendjében nem találtak hibát, azt jónak értékelték.” Csaplár Zoltán befejezésül, megköszönve a jelen lévők és az általuk képviselt polgárőrök önkéntes, áldozatos munkáját jó kikapcsolódást kívánt.

Csizmadia Gábor rendőr dandártábornok értékelésében első helyen említette a hosszú évekre visszanyúló stabil kapcsolatot, a polgárőrök segítségével megvalósított fokozott közterületi jelenlétet, de kitért az EYOF biztosítására is, ahol 4000 rendőr és polgárőr dolgozott együtt. Megemlítette, hogy a rendőrség eszközökkel is segíti a polgárőrséget, erre példa a Fertő Tavi Speciális kutató és Mentő Vízipolgárőr Egyesületnek juttatott hajó, valamint a Polgárőrnapon átadásra kerülő két db robogó.

Dr. Konrád László megbízott igazgató tolmácsolta Széles Sándor megyei kormánymegbízott üdvözletét, köszöntését, majd ő, mint „egyszerű állampolgár” köszönte meg azt a munkát, amit a polgárőrök végeznek embertársaikért.

A megnyitó, értékelő, a munkát köszönő beszédek után következett a jól megérdemelt kitüntetések, jutalmak átadása. 19 polgárőr társunk kapott „Kiváló polgárőr” emlékplakettet, három ifjú társunk részesült az ifjú polgárőröknek adható elismerésben. Kiemelkedő munkájukért 2 fő a Polgárőr Érdemkereszt bronz, 3 fő az ezüst, kitüntetésben részesült. Arany fokozatú kitüntetést következő társaink kapták:

Endrei Lóránt, a Koroncói Polgárőr Egyesület tagja

Varga Károlyné, Önkormányzati Polgárőrség Győrasszonyfa

Frey József, a Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület tagja

Győr-Moson-Sopron Megye Emlékérmét Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke adta át Dr. Rácz Sándornak, a Felső-dunai Vízi Polgárőr Egyesület alapító tagjának, elnökének.

Csizmadia Gábor - a rendőrség és a polgárőrség eredményes együttműködését elismerendő – 7 fő polgárőrt részesített elismerésben.

A „Polgárőrséggel való Együttműködésért” emlékplakett elismerésben részesült Németh Szabolcs tü. alezredes, a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági felügyelője.

Végül, de nem utolsó sorban dr. Túrós András OPSZ elnök köszönetét kifejezve tárgyi jutalommal ismerte el a téti benzinkútrablási kísérletnél hősiesen helytálló Mohácsi Csaba, (Téti Polgárőr Egyesület) és Csete Roland, (Győrszemerei Polgárőr Egyesület) polgárőr társunkat.

A tudósításban név szerint fel nem sorolt kitüntetettek nevét a megyei és országos polgárőr honlapokra, közösségi oldalakra eljuttatjuk, hiszen rájuk is büszkék vagyunk, de a terjedelem korlátozott.

A kitüntetések, elismerések átadását egy időre megszakítva Fazekas Zoltán Márton, a Csornai Premontrei Apátság apátja mondott rövid köszöntőt és áldotta meg a jelenlévőket.

A Polgárőrnap azonban nem ért véget a lelki töltekezéssel. A „állománygyűlés” végeztével polgárőr társaink bekapcsolódtak a Gasztrocsata önkéntes, alapos, jóízű, de puffasztó zsűrizésébe, a felsorakozott motorok szemrevételezésébe, a régi emlékek felelevenítésébe, a különböző településekről érkezett polgárőrök közti eszmecserébe.

Jó hangulatú, a helyszínen és reméljük a lakóhelyeinken is közlekedés és közbiztonság szempontjából eseménytelen „szabad napot” töltöttünk el együtt.

Horváth Attila sajtófelelős, Gönyűi Polgárőr Egyesület

Egy szabadnap az önkéntes munkában

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőrnap Csornán

kitűntetések

 

Polgárőr munkájuk elismeréseként az alábbi személyek a „Kíváló polgárőr” emlékplakett elismerésben részesülnek:

Kovács Zoltán Mecsér Polgárőr Egyesület

Varga Gyula Győrszemere Polgárőr Egyesület

Göschl Nándor Sopron Polgárőr Egyesület

Jóna Eszter Sopron Polgárőr Egyesület

Simon Péter Koroncó Polgárőr Egyesület

Horváth László Mosonszentmiklós Polgárőr Egyesület

Samu János Győrasszonyfa Polgárőr Egyesület

Horváth Ildikó Győrasszonyfa Polgárőr Egyesület

Horváth Ferenc Győrasszonyfa Polgárőr Egyesület

Valiczkó Imre Kis-Duna Polgárőr Egyesület Mosonmagyaróvár

Kovács Gábor Kóny Polgárőr Egyesület Fehértói Csoport

Rigó Lajos Kóny Polgárőr Egyesület

Horváth Alajos Kóny Polgárőr Egyesület

Csányi-Kovács Beatrix Kóny Polgárőr Egyesület

Kiss László Kóny Polgárőr Egyesület

Hitter Ákos Csorna Polgárőr Egyesület

Kovács Attila Rábapordány Polgárőr Egyesület

Papp Ágoston Vilmos Kapuvár Rába-menti Polgárőr Egyesület

Papp Vilmos Kapuvár Rába-menti Polgárőr Egyesület

 

 

Ifjú polgárőr tevékenységért:

Ifj. Teilinger Imre Nagybajcsi „Pajzs” Polgárőr Egyesület

Kiss Klaudia Nyúli „Bűnmegelőző” Polgárőr Egyesület

Slánicz Dominika Lázi Polgárőr Egyesület lovas tagozat

 

-           „A GYMS Megyei Polgárőr Nap keretében Németh Zoltán, a megyei önkormányzat elnöke Győr-Moson-Sopron Megye Emlékérmét adja át

 DR. RÁCZ SÁNDOR ÚRNAK, a Felső-dunai Vízi Polgárőr Egyesület alapító tagjának, elnökének, a folyók rendjének védelméért, vízi környezetünk óvásáért, a szabadtéri rendezvények biztonságos megvalósításában való önzetlen közreműködéséért, rendszeres karitatív tevékenységéért. „

 

-          A „Polgárőrséggel való Együttműködésért” emlékplakett elismerésben részesíti

 

Németh Szabolcs tü. alezredest, a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági felügyelőjét

 

-          Polgárőr érdemkereszt elismerésben részesül:

az a személy aki a polgárőr mozgalom érdekében kiemelkedő tevékenységet végez és munkájával jelentősen hozzájárult  a település, régió közbiztonságának javításához, a polgárőr mozgalom társadalmi elismeréséhez.

Polgárőr érdemkereszt bronz fokozatának elismerésében részesül:

 

Kovács Zoltán Kóny Polgárőr Egyesület

Büki Károly Sopron Polgárőr Egyesület

 

Polgárőr érdemkereszt ezüst fokozatának elismerésében részesül:

 

Kitlinger Lajos Felső-Dunai Vizi Polgárőr Egyesület tagja

Hitcser Ferenc szolgálatvezető Mecsér Polgárőr Egyesület

Teilinger Imre Nagybajcsi „Pajzs” Polgárőr Egyesület elnöke

 

Polgárőr érdemkereszt arany fokozatának elismerésében részesül:

 

Endrei Lóránt Koroncói Polgárőr Egyesület tagja

Varga Károlyné Önkormányzati Polgárőrség Győrasszonyfa

Frey József Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület tagja

Mint ismeretes a Téti benzinkút rablás idején szolgálatban lévő kútkezelők polgárőrök is voltak. Szakszerű határozott fellépésükkel megakadályozták az értékek eltulajdonítását, és segítették a  rendőrség munkáját. Az egyik benzinkutas követte a rablót gépjárművel, és telefonon kapcsolatban volt a riasztott rendőrökkel, a másik fő pedig hátramaradt a benzinkút védelmében.

Hősies helytállásukért az OPSZ elnöke, dr. Túrós András köszönetét fejezi ki és tárgyi jutalomban részesíti őket.

 

Mohácsi Csaba, a Téti Polgárőr Egyesület tagja és

Csete Roland, a Győrszemerei Polgárőr Egyesület tagja

 

 

-          Csizmadia Gábor dandártábornok úr, megyei rendőrfőkapitány a rendőrség és a polgárőrség eredményes együttműködésére hivatkozva az alábbi polgárőröket részesíti elismerésben

 

Nochta József Bakonypéterd Polgárőr Egyesület

Kránitz Ferenc Tét Polgárőr Egyesület

Varga József Győrszentiván „Új Erő” Polgárőr Egyesület

Inczédi Gergely Sopron Polgárőr Egyesület

Koltai Ferenc  Kis-Duna Polgárőr Egyesület Mosonmagyaróvár

Bognár István Rábaközi Polgárőr Egyesület Csorna

Molnár László Hanság Polgárőr Egyesület Kapuvár

 

Gratulálunk az elismerésben részesülteknek, és mindenkinek további eredményes együttműködést kívánunk közös munkánkhoz.

 

 

 

 

Országos Polgárőr Nap Pannonhalma

 2013. június 29.

 

Összefoglaló

2013 június 29-én Pannonhalma adott otthont az Országos Polgárőr Nap rendezvényének. Az időjárás kegyeibe fogadta e jeles napot, így már a kora reggeli óráktól számtalan érdeklődő érkezett a rendezvény helyszínére, a pannonhalmi sportpályára. Az ország minden megyéjéből több ezer polgárőr és családtagja vett részt az ünnepségen. A programsorozat zenés éresztővel indult, majd 10 órakor a Himnusz hangjaira elcsendesült a környék. Az esemény megnyitóján ünnepi beszédet mondott Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr, Dr. Túrós András, az OPSZ elnöke, Dr. Papp Károly oszágos rendőrfőkapitány, Kara Ákos, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés alelnöke, Bagó Ferenc, Pannonhalma polgármestere, Hortobágyi T. Cirill, a pannonhalmi apátság perjele. Mindannyian éltették és elismerték a polgárőrök áldozatos munkáját, a közelmúlt katasztrófahelyzeteinél tanusított bátorságukat, önfeláldozásukat.

A színpad elött felsorakozott több száz polgárőr Szaló Roland szavait ismételve ünnepélyes fogadalomtételre emelte fel jobbját. 

Az eskütételt követően elismerések és jutalmak átadására került sor, majd megállapodást írt alá az ORFK-OPSZ együtműködésről Dr. Papp Károly és Dr. Túrós András.

Az Országos Polgárőrnap kiemelkedő pillanata volt, mikor Kolozsi József a 2012-es polgárőr találkozó fővédnöke átadta a vándorzászlót Csaplár Zoltánnak, a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség alelnökének.

A hivatalos ünnepség zárásaként "Hazám-hazám" kezdetű részlet hangzott el a Bánk bán című operából Krasznai Tamás színművész tolmácsolásában. 

Az elfogyasztott ízletes ebéd alatt már kezdetét vette a szórakoztató műsorok sokasága. (Egyes források szerint 14 óra körül elfogyott mind a 6000!!! adag ebéd - talán ez is jelzi a vendégek létszámát.) Fellépett Varga Miklós, Ayala énekes-komikus, a Beregi kórus, Magyar Rózsa, Lados Károly polgárőr-zenekara, Nyúli Sporttwirling és Majorette Egyesület, Pannonhalmi Sport- és Majorette Egyesület, Balance Táncsport

Egyesület, Black Diamond Jazzbelett Csoport.

 

Az egész napos programok várták az érdeklődőket: Sakk és főzőverseny, KRESZ Park  és rajzverseny a gyerekeknek, kirakodó vásár, borkostolás, fegyver és rendészeti bemutató, járőrautó, járőrhajó és szolgálati motorkerékpár kiállítás.

A bemutatótéren nagy érdeklődés kísérte a Katasztrófavédelem látványos bemutatóját, a Nádasdy huszárok előadását, a mosonmagyaróvári K9 kutyás csoport és a Patent Security Kft. elfogó csportjának izgalmas fellépését.

Lehetett kocsikázni, lovagolni, vidámparkban önfeledten szórakozni, tombolán értékes tárgyat nyerni, hideg sört kortyolgatni, jókat beszélgetni, nevetni, az előadókkal együtt énekelni. Volt Polgárőr TOTO és kézműves foglalkozás, véradás, elsősegélynyújtásból bemutató, drogprevenciós előadás.

A programsorozatot HORVÁTH GYÖRGY keramikus, a Magyar Kultúra Lovagja zárta, messze szálló, történelmi tárogatójának édesbús hangjaival.

Rmélhetjük csak, hogy mind magasrangú vendégeink, mind a hozzák ellátogató polgárőrök, családtagok, gyermekek jól érezték magukat, hazavitték egy-egy morzsáját Pannonhalmának, Győr-Moson-Sopron Megyének... és emlékeikben csupa szép képet fognak őrizni a 2013-as Országos Polgárőr Napról. 

 

(További képek a fényképgalériában tekinthetők meg)

Címkék

A címkék listája üres.

Újdonságok

Ifjú Polgárőrök az Országos Közlekedésbiztonsági Versenyen

2018.05.31 19:21
A Győr-Moson-Sopron megyei Kóny Község polgárőr egyesülete, és az Ifjúsági Bűnmegelőző és Polgárőr...

Megyei díjazottak a Polgárőr Lövészversenyen

2018.05.30 20:44
Május 19-én, immár harmadik alkalommal rendezték meg az Országos Polgárőr Lövészversenyt....

Kerékpárverseny biztosítása a polgárőrökkel

2018.05.24 21:11
2018 május  12.-én a Sarródi és a Fertőd és Térsége Polgárőr egyesületek a rendőrséggel...

Európa futás 2018 biztosítása polgárőrökkel Nagycenken

2018.05.16 16:52
Nagycenken a Nagyközség Önkormányzata és a civil szervezetek támogatásával rendezték meg az ötödik...

Előadás az Ifjú Polgárőrségről Gönyün

2018.05.16 16:50
2018. április 28-án, szombaton a Gönyűi Polgárőr Egyesület felkérésére előadást tartottam az Ifjú...

Családi Majális Nyúlon

2018.05.16 16:47
  2018. május 5-én, szombaton került megrendezésre Nyúlon, a Családi Majális elnevezésű...

Járőrautó átadás Rábapordányban

2018.05.10 17:32
A Rábapordányi Polgárőr Egyesület 2018. május 5-én az Egyesület tagjai és családjai számára...

Közlekedésbiztonsági Nap Máriakálnokon

2018.05.09 05:04
A Máriakálnoki Polgárőrség  közlekedés biztonsági napot tartott iskolásoknak. 2 csoportban...

Közlekedésbiztonsági Nap Lébényben

2018.05.03 11:57
 A Lébényi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben Közlekedésbiztonsági...

Májusfát állítottak a hegyeshalmi polgárőrök

2018.05.02 19:38
A Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület 10. éve hagyományteremtő rendezvényén a "Falu Májusfája"...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

A szövetség munkája

Dátum: 2017.09.30

Feladó: Smithf475

Tárgy: John

Pretty great post. I just stumbled upon your blog and wanted effeekfgadkfceed

Új hozzászólás hozzáadása