Megyei Polgárőr Nap, Kimle - Ünnepi megnyitó

2014.08.05 21:57
 
Csaplár Zoltán megbízott elnök ünnepi köszöntője:

Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a 2014. évi megyei polgárőrnap alkalmából, itt Kimlén. Köszönjük a kimleieknek, hogy helyet adtak rendezvényünknek, és hagyományosan gazdag programot állítottak össze.
Engedjék meg, hogy mindnyájunk nevében nagy tisztelettel, külön is köszöntsem:
...- dr. Nagy Istvánt, a földművelési minisztérium parlamenti államtitkárát, országgyűlési képviselőt
- Horváth Róbertet, az OPSZ elnökségi tagját, ifjúsági tagozatvezetőt, Zala Megyei Szövetség elnökét
- Kovács Imre, az OPSZ elnökségi tagját, Veszprém Megyei Polgárőr szövetség elnöke
- Béli Ferenc rendőr alezredest, a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság képviseletében
- Balsay Zsuzsannát Kimle polgármesterét
- Lipovics János főhadnagy Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség képviselője

A polgárőr mozgalom hazánkban már komoly hagyományokra tekint vissza. A polgárőrök szabadidejük feláldozásával vigyáznak a közrendre, közbiztonságra és számos olyan feladatot vállalnak, ami mindnyájunk biztonsága érdekében történik.
A polgárőrök nagyon sokrétű feladatot látnak el, ma már elmondhatjuk, hogy szárazföldön, vízen és levegőben egyformán tevékenykedünk. A szárazföldi szolgálatot gyalogosan, kerékpárral, személygépkocsival és lovas járőrökkel, vizeinken járőrhajókkal, a levegőben pedig sárkányrepülős kollégákkal látjuk el. Mindhárom működésű területet megyénkben is a lakosság szolgálatába állítottuk. Ennek megvalósításához felkészült és megbízható polgárőrökre van szükség.
S hogy ki lehet polgárőr? Az a személy, aki büntetlen előéletű, betöltötte 18. életévét, állandó magyarországi lakhellyel és polgárőr igazolvánnyal rendelkezik.
Hivatalosan az egyesület akkor működik, ha megvan a törvényszéki bejegyzése, kéri felvételét a megyei polgárőr szövetségbe, valamint tagja az országos polgárőr szövetségnek. Ezután együttműködési megállapodást kell kötni a területileg illetékes rendőrkapitánysággal.
A szakmai továbbképzések rendszeresek, a megyei elnökségünk mellett működik egy oktatási bizottság, aminek vezetője Szollinger János nyugalmazott rendőr alezredes, a tagjai pedig szintén nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek. További bizottságaink még a felügyelő bizottság, vezetője Major Béla, pénzügyi bizottság, vezetője Szabadi János, migrációs bizottság, vezetője Török László, sport bizottság, vezetője Madarász István, Takács Krisztián sajtóreferens, polgármesteri koordinátor Lendvai Ivánné, lovas tagozatunkat pedig Major Béla vezeti.
Együttműködési megállapodásunk van minden szinten a rendőrkapitányságokkal, a Labdarúgó Szövetséggel, Észak-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőséggel, Bevándorlási Hivatallal, Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, Magyar Vöröskereszt szervezetével, Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel, Pannon-Víz Zrt-vel. Az 50 órás diákmunka kapcsán több iskolával van együttműködési megállapodásunk.
A polgárőr a munkája során nem kényszerít, hanem párbeszédet folytat, jogkörét, hatáskörét egyenruházatának viselését törvény, illetve szabályzat foglalja magában.
Megyénkben jelen pillanatban 88 polgárőr egyesület működik. Polgárőreink végeznek karitatív tevékenységet, és élharcosai a katasztrófahelyzetekbenben való helytállásnak.
Gondoljunk az elmúlt év telén a rendkívüli időjárásra, és az évszázad árvízénél való segítségnyújtásra, közreműködésre.
A kormány a belügyminisztériumon keresztül támogatja anyagilag a polgárőrségek tevékenységet. Elmondhatjuk, hogy az önként vállalt feladatok végrehajtásával meg van elégedve, ezt is bizonyítja a központilag az országos polgárőr szövetséghez juttatott támogatási összeg növekedése. Több egyesület sikeresen vett részt gépkocsi beszerzéséhez az MVH-hoz beadott pályázaton. Az országos rendőrfőkapitány a 100x100-as program keretén belül robogókat, most pedig kerékpárok átadásával segíti tárgyi feltételeket. Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úrnak megállapítása, ott ahol a helyi KMB-s, az önkormányzat és a polgárőr szervezet össze tud fogni, ott csak eredményesen és jól tud működni a polgárőrség, és biztosított a közrend és a közbiztonság.
Nálunk a megyében az apróbb gondok mellett megfelelő összhangról és jó tartalmi munkáról, eredményekről tudok beszámolni. A rendőrséggel, idegenrendészettel kölcsönösen nagyon jó munkakapcsolatot alakítottunk ki. Több esetben részt veszünk nagyobb rendezvények közös biztosításán is.
A helyi közbiztonsággal kapcsolatos önkormányzati feladatokat az önkormányzati törvény 17. §-a határozza meg.
Tisztelet és megbecsülés azoknak a polgárőröknek, akik szabad idejük feláldozásával őrködnek és vigyázzák a közrendet és közbiztonságot. Köszönet a családtagjaiknak, hogy együttérzően eltűrik a családfő vagy bármelyik családtag távollétét a közfeladatok vállalása és ellátása esetén.
A 2014. évi országos polgárőr szövetség programjában kiemelten szerepel:
- a külterületek biztonsága
- éjjeli őrjárat
- tiszteletet az éveknek
- biztonságot az időseknek
- 100x100-as kiemelt bűnmegelőzési program további 100 település bevonásával
- kistelepülések speciális helyzete
- szem-mozgalom
A Kimlei Polgárőr Egyesület nagy erőfeszítéseket tesz a település biztonságáért, szorgalmasan ápolja a vizi hagyományokat, és megalakította a vizi polgárőr tagozatot is.
Több sikeres pályázata volt, a legjelentősebb egy 3 millió forintos forrás megszerzése LEADER pályázaton, amin egy nagy teljesítményű motorcsónakot vásároltak, féltve vigyázzák a gyönyörű Duna-partjuk minden adottságát. Nagy segítséget nyújtottak a környező településeknek az árvíz idején. Eredményesen tevékenykednek a falu közbiztonságáért.
Most pedig az elismerések átadása következik:
- A Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség elnöksége kiváló polgárőr munkájáért a Kimlei Polgárőr Egyesület elnökének, Nagy Kálmánnak elismerő oklevelet és emlékplakettet adományoz a polgárőrség területén végzett színvonalas, irányító és tartalmi munkájáért, a közbiztonsági feladatok mellett természetesen részét képezi a Mosoni-Duna ökológiai védelme, és a vizi rendezvények közösségformáló rendezése

- A Civil Kontroll Polgárőr Egyesület két alapító tagját áldozatos közösségi munkájuk elismeréseként a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség elnöksége emlékplakettel jutalmazza Soós Béla és id. Sebestyén Zoltán polgárőrt, akik 2007 óta rendszeresen, aktívan részt vesznek az egyesület munkájában. Saját gépkocsijukkal, szabadidejüket feláldozva, segítőkészen tesznek a közösségért, és ha kell mindig rendelkezésre állnak.

-Kiváló polgárőr munkájáért kap elismerést, a Kimlei Polgárőr Egyesület oszlopos tagja, Lasz József, aki e kitüntetést megbízható munkájával érdemelte ki. A nap bármely szakában lehet rá számítani. Önállóan és közösségben is, szervezőképességével minden adódó feladatot meg tud oldani. A lakossággal való kapcsolattartásban aktívan részt vesz. „ Az Evezd körbe Kimlét” rendezvény lelkes híve, kezdetektől fogva aktív támogatója. Tevékenységével nagyban hozzájárul a Kimlei Polgárőr Egyesület jó hírnevéhez.

Az országos rendőrfőkapitány, mint ahogy a hírközlő szerveken, sajtón keresztül hallhattuk a polgárőr tevékenység feltételeinek javítását saját költségvetésük terhére is támogatja. Ebben az évben kerékpárokat bocsájtottak rendelkezésünkre, ezekből a kerékpárokból 2 darabot a Kimlei Polgárőr Egyesület kapott. A járműveket a rendőrség képviseletében Bély Ferenc rendőr alezredes adja át.

Mindenkinek kívánok kellemes időtöltést, és jó szellemben történő versenyzést. Ezzel a rendezvényt megnyitom.