Ifjú polgárőrök képzése Kunszigeten

2018.03.06 14:18

„Ti vagytok a szemek, akik megvéditek társaitokat”

Ifjú polgárőrök képzése Kunszigeten

A képzési tervnek megfelelően ifjú polgárőrök ismeretbővítő összejövetelére került sor 2018. március 3-án, Kunszigeten, az IKSZT Kultúrotthonában. A rendezvényt, melyen 12 megyei polgárőr egyesület közel 80 ifjú polgárőre és felnőtt polgárőr kísérője vett részt, Csaplár Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség elnöke nyitotta meg. Bevezetőjében elmondta, hogy a polgárőrség 2018-ban kiemelt figyelmet fordít a családokra, az ifjúság, az ifjúságvédelemre, ezért is fontos a fiatalokkal történő foglalkozás.

Szollinger János, a Megyei Polgárőr Szövetség Oktatási Bizottságának vezetője első előadóként röpke történeti áttekintést és némi jogszabály ismeretet adott a polgárőrségről, elsősorban az ifjú polgárőrök tevékenységéhez kapcsolódóan. Ezt követően néhány fogalmat (forgalomirányítás, forgalomelterelés, teendők választás esetén, valamint az utazó bűnözés) igyekezett megvilágítani és „helyre tenni” a fejekben.

A következő előadó, Funk József, a Megyei Polgárőr Szövetség Oktatási Bizottságának tagja vetített képes előadásában felvázolta a katasztrófavédelem szervezetét, feladatait, a megyére jellemző veszélyeztetettségeket, katasztrófahelyzeteket. Az árvízről, hófúvásról, a rendkívüli időjárásról, veszélyes anyag szállítása közben előfordult balesetről, az azok elleni védekezésről, a kárelhárításról, a kár mérsékléséről és ezekben a polgárőrök lehetséges, az ifjú polgárőrök esetleges feladatairól szóló előadása, fényképei megragadták a fiatalok figyelmét.

Lüvi-Funk Alexandra a Megyei Polgárőr Szövetség elnökségi tagja, az Ifjúsági Tagozat elnöke kérdéseket tett fel a fiataloknak, részben a figyelem felcsigázása, részben tájékozódás céljából. Ezt követően kiemelte, hogy a polgárőrökről szóló törvény megteremtette az ifjú polgárőr tevékenységének jogszabályi alapjait, így a mai kor tudását fokozatosan megszerző, azt alkalmazó, a mai technika eszközeit nagy rutinnal használó fiatalok képesek olyan feladatokat is ellátni, melyre az előttük járó korosztály kevésbé alkalmas. Felhívta a fiatalok figyelmét arra, hogy ők azok, akik személyes tapasztalataikkal hitelesen meg tudják győzni iskolatársaikat, hogy legyenek aktív tagjai a közösségnek. Az sem baj, ha az ifjú polgárőr esetleg nem lesz polgárőr, de váljon olyanná, aki akár tűzoltóként, mentősként, bármely más módon tesz a közért. Hangsúlyozta, hogy az ifjak olyan emberekkel tudnak kapcsolatot tartani, akikkel az idősebbek nem.

  - Ti vagytok a szemek, akik megvéditek társaitokat – bocsátotta útra Lüvi-Funk Alexandra az ifjú polgárőröket.

Az összejövetelt követően a résztvevők közös ebéden vettek részt, ahol kapcsolatok épültek, az előadókat egyesületi előadásokra hívták meg és az egyesületek ifjú polgárőreit irányító vezetők megköszönték Németh Csabának, a Megyei Polgárőr Szövetség titkárának a szervezést.

 

Horváth Attila a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség sajtófelelőse