Hosszú távú cél eléréséért mai élmények „elültetésével”

2023.07.02 11:52

Annak érdekében, hogy a Gönyűi Polgárőr Egyesület által koordinált Ifjú Gönyűiek Közösségének (IGK) tagjai újabb ismereteket szerezhessenek a polgárőrség által végzett feladatok széles köréről, valamint ifjú éveik élményeit gyarapíthassák, továbbá lehetőséget kapjanak arra, hogy később választhassanak a közrend, közbiztonság védelmének formái közül, a gönyűi egyesület és a Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület felvette egymással a kapcsolatot és a „vízen járók” egy emlékezetes programot bonyolítottak le.

Történt mindez június 28-án, az gönyűi ifjak balatonszepezdi nyári táborozásának egyik napján, mintegy a szakmai képzés keretein belül.

A 24 fiatal és felnőtt kísérőik (koordinátorok, pedagógus) kisbuszokkal és egy izgalmas nap ígéretével keltek útra a Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület telephelyére. Itt a csoportot már várta Kerekes Péter nyugállományú rendőr alezredes, az egyesület elnöke, az Országos Polgárőr Szövetség Vízi Tagozatának Balatoni Régiófelelőse, aki röviden köszöntötte az ifi „különítményt”. Ezt követően átadta a szót Hauer Ferenc nyugállományú rendőr alezredesnek, az egyesület hajóüzemeltetési vezetőjének, aki tájékoztatása, előadása keretében többek közt szót ejtett a Balaton vízmélységéről, a viharjelzés módjáról, jelentéséről, a követendő magatartásról és néhány vízi magatartási szabályról.

Ezután Kerekes Péter ismertette a vízi polgárőrré válás lehetőségeit, a szolgálatellátás nyári feladatait és annak formáit, módját, valamint beszélt néhány érdekesebb feladatról és felhívta a figyelmet a járőrhajón való tartózkodás, utazás szabályaira. Bemutatta a nap fénypontját biztosító program főszereplőit: Szalai István kikötőmestert, aki az egyik és Vörös Péter polgárőrt, aki a másik hajót kormányozta ezúttal a balatoni élmények felé fia, Vörös Zsombor ifjú polgárőr segítségével.

Az IGK tagjai és a kísérők több csoportban, a hajók kapacitásának megfelelő számban, mentőmellénybe öltözve szálltak vízre, illetve hajóra és tettek egy kört a Balatonon, mely valamennyi résztvevő számára bizonyította, hogy hajózni nemcsak szükséges, hanem élvezetes is.

Itt az értékelésnek kellene következnie, de előbb egy „félelmünkről” írok, lehet, hogy „lábon lőttük magunkat”? Ifijeinket figyelve elképzelhető, hogy nagy számban választják a szárazföldi szolgálat helyett a vízen járók közösségét.

A programot, mint ahogy az előzőekből is értékelhető, nemcsak a tábori élmények gyarapítására szervezte a Gönyűi Polgárőr Egyesület, hanem egy hosszú távú célkitűzés elérésére, melyhez egyrészt a szemléletet, igényt kell elültetni az ifjú fejekben, másrészt el kell kezdeni a későbbi humán erőforrás képzését. Miről van szó? Gönyű is víz melletti település, a Duna is ad(na) feladatot és sok segítséget tudnánk adni a vízi rendészeti feladatot ellátóknak. Reméljük, hogy a mag termékeny talajba hullik, és előbb-utóbb megvalósul a kitűzött cél. Addig pedig lehet „vendégként” a Balatonon szolgálni, tapasztalatokat szerezni.

 

Horváth Attila sajtófelelős