A Gönyűi Polgárőr Egyesület híreiből

2014.11.16 17:41

Együtt, egymásért, a faluért

Ifjúsági programot indított a Gönyűi Polgárőr Egyesület

 

A gyermekek számára tudást, élményt, hasznos, érdekes programokat biztosító programot dolgozott ki és indított a Gönyűi Polgárőr Egyesület úgy, hogy a program megvalósításához kérte és megkapta az Önkormányzat és a néhány helyi civil szervezet támogatását, együttműködését. Felkérés alapján – részben ígéret, részben reményeink szerint – a rendőrség, a katasztrófavédelem, más szervek, biztonsági cégek is közre fognak működni az ismeretek átadásában, az élmények biztosításában, az E.ON Erőművek Kft. pedig pályázat útján elnyert támogatással járul hozzá a koordináló polgárőrség programjához, melynek célja:

- egyrészt a gönyűi fiatalok megnyerése önkéntes feladatok végrehajtására, felkészítése arra, hogy az előadódó különböző helyzetekben miként tudják segíteni a bűnmegelőzést, a közlekedésbiztonságot, hogyan tudnak részt venni a katasztrófák elhárításában, az egészség megóvásában, az emberi élet védelmében, mindezt úgy cselekedve, hogy ismerik a település történetét, céljait, tisztelik egymást, az itt élő embereket,

- másrészt, hogy az érettségizni szándékozók az előírt közösségi szolgálatot a polgárőr egyesületnél, vagy valamelyik helyi civil szervezetnél teljesítsék,

- harmadrészt, hogy a 18. év elérése után minél többen legyenek elkötelezett őrzői a település rendjének, és lépjenek be a polgárőrségbe.

A programra 15 fő 5. – 8. osztályos, Gönyűn lakó általános iskolás jelentkezett, akiknek szándékát szülői nyilatkozat is megerősítette. A nyitó összejövetelre 2014. október 3-án került sor, a Faluházban, ahol a polgárőr egyesület elnöke és Major Gábor polgármester köszöntője után a program koordinátorai (Deákné Gáll Iboly és Horváth Attila) ismertették a következő összejövetelek témáját, időpontját. (A témák szerteágazók – a hon- és helyismerettől az elsősegélynyújtásig, a polgárőrök munkájának megismerésétől a lövészversenyig, táborozásig –, a tervek színesek, reméljük a felkeresett szervezetek közreműködésével, támogatásával nagy részét meg is tudjuk valósítani.)

A nyitó találkozáson azt kapták feladatul az ifjú résztvevők, hogy találjanak ki nevet, logót a megalakult közösségnek, gondolkodjanak azon, hogy a fényképezéstől a naplóíráson keresztül, az eszközök felelőséig, a különböző feladatokat kik hajlandók vállalni. Ifjú társainkat igyekszünk felkészíteni a felelős feladat végrehajtásra, az önálló döntésre, a döntésekért a felelősség vállalására, egymás tiszteletére, segítésére.

Bízunk benne, hogy létrehozott közösségünk jövőre is együtt marad és az új jelentkezők beilleszkedését, felkészülését már ifjú társaink fogják segíteni.

Horváth Attila sajtófelelős, a program egyik koordinátora

 

 

A Gönyűi Polgárőrség Ifjúsági Programja

2. összejövetel.

Egy fontos "szelet" Gönyű történetéből, a hajózás és a hajósok történetének megismerése, múzeumlátogatással, személyes találkozással, filmvetítéssel.

Köszönet a közreműködő Honismereti Egyletnek, Lakatos István és Foltányi Ferenc hajósoknak, Hadarics Vilmosné és Széphegyi Istvánné egyesületi tagoknak, Csákvári Klárinak, hogy fiai (a Bárány fivérek) filmjét rendelkezésre bocsátotta.

 

 

Szolgálatban a polgárőrök és ifjú segítőik

A Gönyűi Polgárőr Egyesület tagjai a szokásos módon szolgálatot teljesítettek a temető környékén. Mindenszentek napján e feladat végrehajtásában segítettek az Egyesület által indított ifjúsági program (melynek az ifjú társak által választott neve: IFJÚ GÖNYŰIEK KÖZÖSSÉGE) tagjai is, akik önkéntes jelentkezés és szülői engedély alapján, egy óra időtartamban segítették munkánkat, különösen a megelőzést célzó szórólapok osztásában jeleskedtek.

Köszönjük a segítséget ifjú társainknak: Csabán Viviennek, Deák Renátának, Novák Laurának és Ott Boglárkának!

Horváth Attila sajtófelelős